دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده

دکتر احسان رسایی

دکتری آموزش زبان انگلیسی

تلفن : 36191440

پست الکترونیکی : ehsanrassaei@yahoo.com

رئیس اداره آموزش

حمیدرضا تهرانی

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

تلفن : 36191418

 

 

رئیس اداره پژوهش

نرگس هژبری

کارشناس ارشد اقتصاد

تلفن 36191431

رئیس اداره فرهنگی دانشجویی

مجید نعمتی

کارشناس ارشد ادبیات فارسی

تلفن 36191427

کارشناس اداره امتحانات

بهنوش جعفرپور

کارشناس زبان انگلیسی

تلفن 36191402

کارشناس آموزش

گیتا طاهری

کارشناس زبان انگلیسی

تلفن 36191417

کارشناس آموزش

ایمان سلطانی

کارشناس ارشد عمران

تلفن 36191417

کارشناس آموزش

لیلا جوکار

کارشناس ارشد مخابرات

تلفن 36191417

کارشناس آموزش

مژگان اسفندیاری

کارشناس ارشد شیمی آلی

تلفن 36191417

مسئول کتابخانه

علی محمد اباذری

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

تلفن 36191404

مسئول بایگانی

علی نظری

کاردانی عمران

تلفن 36191407

کانون عترت و قرآن

سیده فاطمه دستغیب

کارشناسی ارشد جامعه شناسی+

تلفن 36191401

مسئول لابراتوآور زبان

وحید شبیری

کارشناس

 

مسئول امور عموی

صفرعلی خلیفه

کارشناسی تربیت بدنی

تلفن 36191400