دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 اطلاعات تماس دفتر رئیس آموزش دانشکده حقوق و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی شيراز

شیراز-کیلومتر 5 جاده صدرا- پردیس دانشگاه آزاد اسلامی شیراز- دانشکده حقوق و علوم انسانی

  
تلفن:36191418- 071
دورنگار: 
وب سايت:http://human.iaushiraz.ac.ir

 

برای تماس با دفتر رئیس آموزش دانشکده حقوق و علوم انسانی با شماره تلفن درج شده در بالا تماس حاصل فرماييد.