دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 اطلاعات تماس دفتر معاون آموزشی دانشکده حقوق و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی شيراز

شیراز-کیلومتر 5 جاده صدرا- پردیس دانشگاه آزاد اسلامی شیراز- دانشکده حقوق و علوم انسانی

  
تلفن:36191440- 071 
دورنگار: 
وب سايت:http://human.iaushiraz.ac.ir
  

برای تماس با دفتر معاون آموزشی دانشکده حقوق و علوم انسانی شماره تلفن درج شده در بالا تماس حاصل فرماييد.