دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 ویدیو پروزکتور 
نرم افزار ATT
سیستم های صوتی همراه با هدفون
سیستم های رایانه ای 
پرده نمایش